Classement

Danny Smith Rang : 1

105
84
1067

Claude Boyer Rang : 2

105
91
1207

Alain Dolbec Rang : 3

101
84
1167

pierre bolduc Rang : 4

101
63
1083

Alain Labonté Rang : 5

98
91
1129

Georges Vézina Rang : 6

98
91
1165

Helene Lynch Rang : 7

98
56
1141

Jacques Boyer Rang : 8

98
84
1204

Jean-François Laramée Rang : 9

98
98
1141

andre pronovost Rang : 10

98
98
1197

Juan Maires Rang : 11

98
84
1137

Stewart Danny Rang : 12

98
77
1154

Serge Bergeron Rang : 13

98
84
1203

Stéphane Parent Rang : 14

98
84
1119

Daniel Gilbert Rang : 15

98
84
1126

Jonathan Pilote Rang : 16

98
91
1137

Jean-Claude Beauchamp Rang : 17

98
91
1179

Paul Paradis Rang : 18

98
84
1158

jocelyn perrier Rang : 19

98
84
1154

Marc-andre Laforest Rang : 20

98
98
1109

bruno samson Rang : 21

98
98
1162

Sebastien Caron Rang : 22

98
70
1175

Pierre Blanchette Rang : 23

98
84
1162

Etienne Auger Rang : 24

98
98
1232

Benoit Robillard Rang : 25

98
84
1155