Classement

Yvan Cool Rang : 101

56
0
1186

Mario Lauzon Rang : 102

56
0
1186

Steven Trudel Rang : 103

56
0
1186

Michael Lavoie Rang : 104

49
0
1186

Francois Deland Rang : 105

73
0
1185

Martin Chamberland Rang : 106

63
0
1185

Michel Pageau Rang : 107

63
0
1185

Antoine Morneau Rang : 108

63
0
1185

Christophe Morel Rang : 109

63
0
1185

Francis Paquin-Prescott Rang : 110

56
0
1185

Martin Laurendeau Rang : 111

52
0
1185

Jean Lemay Rang : 112

49
0
1185

Wayne Middleton Rang : 113

84
0
1183

Eric Tremblay Rang : 114

70
0
1183

Martin Fournier Rang : 115

63
0
1183

Jean Quintal Rang : 116

63
0
1183

Sylvain Ward Rang : 117

63
0
1183

Jean-François Bourque Rang : 118

56
0
1183

jean-francois coté Rang : 119

56
0
1183

Garry Merisier Rang : 120

56
0
1183

Jean Carrire Rang : 121

56
0
1183

Arsenault Serge Rang : 122

70
0
1182

Rolando Librandi Rang : 123

70
0
1182

Rejean Bedard Rang : 124

70
0
1182

James Phillips Rang : 125

70
0
1182