Classement

Georges Vézina Rang : 151

77
0
1179

Carole Corbeil Rang : 152

77
0
1179

Xavier Champagne Rang : 153

70
0
1179

guy veillette Rang : 154

70
0
1179

clément morin Rang : 155

63
0
1179

ANDRÉ ARTHUR Rang : 156

63
0
1179

Gabou Fortier Rang : 157

63
0
1179

Samuel Jean Rang : 158

63
0
1179

Josee Trepanier Rang : 159

63
0
1179

David Landry Rang : 160

63
0
1179

simon boivin Rang : 161

56
0
1179

Charles Leclerc-Pétrin Rang : 162

56
0
1179

Yves Laprés Rang : 163

49
0
1179

Simon Bélanger Rang : 164

49
0
1179

Denis Lecompte Rang : 165

77
0
1178

Jacques Pelchat Rang : 166

77
0
1178

Sylvain Hevey Rang : 167

73
0
1178

francis lefebvre Rang : 168

63
0
1178

JACQUES BRAZEAU Rang : 169

63
0
1178

Yan Cloutier Rang : 170

63
0
1178

Sylvie Chamard Rang : 171

56
0
1178

Eric Futin Rang : 172

63
0
1176

johanne parent Rang : 173

63
0
1176

Yanick Bergeron Rang : 174

63
0
1176

jerome fortier Rang : 175

63
0
1176